logo
logo

Sôk

Du är här:

FSN-folder

Projektering och underhåll av nödbelysning 2014 är framtagen av FSN – Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning

Genom att sammanställa alla regelverk inom nödbelysning på ett lättöverskådligt sätt är tanken att denna skrift underlätta att projektera och/eller underhåll på ett korrekt sätt. Skriften lämpar sig mycket väl till bl a: Fastighetsägare, fastighetsskötare och brukare, El-konsulter, belysningskonsulter och el-entreprenörer, brandskyddskonsulter
och räddningstjänsten m fl .
FSN är remissinstans till Arbetsmiljöverket, Boverket, Räddningsverket, Elsäkerhetsverketsamt flera andra organisationer.
FSN som är en del av belysningsbranschen har väldigt täta kontakter med belysningsbranschen för att kunna ta fram nya system och lösningar som inkorporerade med allmänbelysningen.

FSN-broschyr

Ladda ner via FSNs hemsidaFöreskrifter
Nödbelysning


 

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices  
Cookies
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2023