logo
logo

Sôk

Du är här:

  • Hem
  • Talat utrymningslarm

Talat utrymningslarm

Komplett system för utrymning vid brandlarm och andra hotsituationer

  • Selektiv information
  • Säker evakuering
  • Utvecklad funktionalitet

Flygplatser, hotell, shoppingcenter, kontor, skolor och sjukhus är exempel på byggnader som blir allt mer avancerade och komplexa. I den här typen av byggnader finns det flera faktorer som har betydelse för att uppnå ett så effektivt larm och en så snabb evakuering som möjligt. Det ställs allt högre krav på utformningen av de här byggnaderna och av de tekniska installationerna.

Tidigare låg försäkringsbolagens och fastighetsägarnas fokus på att säkra själva byggnaden. Idag ligger fokus på att ha säkra byggnader med system som larmar effektivt och snabbt vid hot om fara, samtidigt som det är mycket viktigt att återupprätta ett normaltillstånd så snart faran är över. Exempelvis tar det cirka 30 minuter för ett onödigt larm att återgå till normaltillstånd med klock-/sirenlarm, medan det tar 15 minuter med ett talat utrymningslarm. Om man kan undvika förlorad arbetstid för 100 anställda sparar man snabbt 25 timmar enbart på ett onödigt larm. Den nya Europanormen NS EN 54–16 beskriver hur det talade utrymingslarmet ska fungera och behandlar också integrationen mot brandlarmsystemet. NS EN 54–16 säkrar att de system som används för talat utrymningslarm har en hög grad av säkerhet och backup vid strömavbrott osv. Som en följd av detta måste alla brand- och talat utrymningslarm fungera mer som ett enhetligt system.

Honeywell systemen har redan idag denna enhetliga funktionalitet samtidigt som man kan använda det talade utrymningslarmsystemet separat för alla andra typer av händelser som hotar en byggnad. Talat utrymningslarm kan också användas som ett helt vanligt PA-system i normaltillståndet – från små informationssystem och köpcentrum med bakgrundsmusik, till flygplatser med information och ”gate call”.

Variodyn

Ladda ner Produktkatalog

 

 

 

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices  
Cookies
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2023