logo
logo

Sôk

Du är här:

FireWin OnSite editor

Art.nr. 251557

Beskrivning

Ett Windows-baserat program har utvecklats som möjliggör detta med upprätthållande av alla säkerhetskrav. Genom att installera programmet kan användaren själv enkelt redigera kundspecifika texter i brand- och nödbelysningsinstallationer. Därigenom är texterna alltid uppdaterade samtidigt som en logg genereras automatiskt. Det gör att säkerheten är tillgodosedd även om handhavandefel skulle förekomma. Programmet är dessutom utvecklat så att det hindrar obehöriga från att påverka eller ändra anläggningens parametrar. Kontakta Eltek Fire & Safety för mer information och för att få veta om programmet kan användas i din anläggning. Programmet kan i de flesta fall användas i centraler som är tillverkade redan 1993. Det förutsätter att eBus och systemet är programmerade med FireWin Explorer.

Dokumentation

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices  
Cookies
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2023