logo
logo

Sôk

OPC

Art.nr. 251504

Beskrivning

FireWin OPC-server är namnet på Eltek Fire & Safetys OPC-serverlösning. OPC-servern installeras i en dator av en systemintegratör. För att sätta upp OPC-servern använder systemintegratören en FireWin Exchange-fil (*.fxf) för den aktuella anläggningen. Filen exporteras från FireWin Explorer, och innehåller information om anläggningen, antal detektorer, kundtexter m.m. FireWin OPC-servern ansluts till Eltek Fire & Safetys brandlarmsanläggning eBus via en RS232-serieanslutning (max. 15 m). Servern använder eComm som protokoll och den kan därför anslutas till eNode, Delta OP, ANX95 m.m. Vi rekommenderar att OPC-servern ansluts till eBus via eNode med egen strömförsörjning (eNode art.nr. 235762, strömförsörjning/kabel art.nr. 235750.006) där så är möjligt. Det ger en snabbare kommunikation och kräver inte galvanisk separering mellan centralen och OPC servern/PC:n.
Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices  
Cookies
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2023