logo
logo

Sôk

Du är här:

FireWin Presentation

Art.nr. 234676

Beskrivning

FireWin är ett Windows-baserat grafiskt presentationssystem med betjäningsmöjligheter för brand och nödbelysningssystem. Systemet är enkelt att använda, har hög bildkvalitet och ger full översikt över de säkrade utrymmena. Programmet är ett perfekt verktyg för FDV-dokumentering för brand- och nödbelysningssystem. Programmet kan levereras i enanvändar- eller nätverksversion. Nätverksversionen har en Firewin-server som ansluts till byggnadens server och som kan ha upp till 9 klienter (användarstationer) anslutna. Dessa klienter kan vara vanliga enheter i byggnadens datanät. Om programmet används i en PC i master-/slavkonfiguration, måste en galvanisk separering användas vid anslutning direkt till eBus. Om eNode och kabelkit art.nr. 235750.006 används, behövs ingen galvanisk separering. FireWin-presentationen utarbetas baserat på rena AutoCAD-ritningar som erhålls från kunden. FireWin kan användas i alla moderna persondatorer. Se databladet för information om vilken version av Windows som kan användas. Använder RS232.
Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Your Privacy Choices  
Cookies
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2023