logo
logo

Sôk

Du är här:

  • Hem
  • Föredömligt brandskyddsarbete räddade ovärderlig kulturskatt

Föredömligt brandskyddsarbete räddade ovärderlig kulturskatt

Eltek Delta brandlarmsystem – en del av Sjöhistoriska muséets systematiska brandskyddsarbete.


Den 17:e januari i år fick Sjöhistoriska muséet utrymmas efter ett automatiskt brandlarm.
Branden, som startade i källaren, släcktes redan en halvtimme efter att larmet kom till räddningstjänsten.
Även om brandskydd och räddningsinsats fungerade optimalt, hade museet hunnit rökfyllas – något som innebär en allvarlig risk för ömtåliga museiföremål.
Tack vare det systematiskt uppbyggda brandskyddsarbetet för muséet, påbörjades genast en restvärdesinsats för att rädda anläggningens oersättliga kulturskatt.
Sjöhistoriska museet skyddas av ett Eltek Delta brandlarm från partner Larm & Teletjänst AB.
”Brand- och utrymningslarmet är marknadens mest användarvänliga system, vilket förenklar tillvaron för driftpersonal och spar viktig tid vid brandtillbud. Därtill har vi, tillsammans med fastighetsägaren Statens fastighetsverk  och verksamheten Statens Maritima museér, arbetat fram ett effektivt SBA-verktyg. Samverkan är nyckel till framgång", säger Anders Kullberg på Larm & Teletjänst.
Kombinationen av ett välorganiserat brandskyddsarbete och ett för anläggningen anpassat brandlarmsystem, gjorde att man redan nästa dag kunde ta emot nya besökare på muséet.

Statens Sjöhistoriska museum ligger i Museiparken vid Djurgårdsbrunnsvägen på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Muséet behandlar sjöfartens historia och örlogsflottans historia och invigdes den 28 maj 1938.


Läs Svenska brandskyddsföreningens artikel om branden och det systematiska brandskyddsarbetet på Sjöhistoriska museet här

Ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.
Läs mer om SBF´s normer och riktlinjer kring systematiskt brandskyddsarbete här

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Cookie Notice
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2021