logo
logo

Sôk

Du är här:

  • Hem
  • SL-depåer övervakas

SL-depåer övervakas

Partner TMP Alarm har installerat


Vår certifierade återförsäljare TMP Alarm har nyligen installerat och idriftsatt nya brandlarmsystem vid SL´s vagnhallar i Rissne- och Högdalendepåerna.
Tunnelbanan är, tillsammans med Pendeltågen, ryggraden i Stockholms kollektivtrafik och vagndepåerna utgör här en avgörande roll.

Den speciella miljön inom depåerna, med t.ex tvätthallar, ex-klassade områden, uppställningshallar och verkstad övervakas av varsitt Delta brandlarmsystem.

För att tillmötesgå kraven på effektiv detektering så har bl a ca 200 IQ8 Quad-flerkriteriedetektorer av typen O2T installerats i respektive depå.   ”O2T-detektorn är det självklara valet för att eliminera oönskade larmer i svårövervakade miljöer”, säger Kjell Stensiö på TMP Alarm.

Som utrymningslarm har också ett hundratal adresserade larmdon av typ IQ8 Alarm med siren & blixt installerats inom respektive depå.

Inom anläggningarna har också ett antal samplande detektorer installerats. Dessa detektorer ansluts till Delta brandlarmsystem via transponderkort för att säkerställa att larm vid olika nivåer förs över till Delta systemet på rätt sätt.

Depåernas nya brand- och utrymningslarmsystem är färdigställs under Q2/Q3 2015.

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Do not sell my personal information
Cookie Notice
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2022