logo
logo

Sôk

Du är här:

  • Hem
  • Eltek och Multicom på gemensam Road Show

Eltek och Multicom på gemensam Road Show

besökte Dalarna och Västmanland

Stort intresse visades när återförsäljare, med speciellt inbjudna gäster, i Västmanland och Dalarna besöktes under mars månad.

Eltek demonstrerade, tillsammans med Multicom, fjärrmanövrering av brandlarmanläggningar
med hjälp av PC-program Delta Terminal, via larmsändare TORIII.
Delta Terminal-lösningen ger servicepersonal och slutkunder god överblick och kontroll av brandlarmanläggningar.
Något som kan vara till speciell fördel om man handhar anläggningar med stora geografiska avstånd.
Kommunikation med brandlarmcentralen sker via larmsändaren och GPRS, vilket är ett smidigt sätt att slippa
problem med brandväggar i fastighetens egna nätverk.

Eltek informerade även om sitt nya system Delta Quad Duo – en lösning som tillåter nödljus direkt på brandlarmslingan.

 

 

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Cookie Notice
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2021