logo
logo

Sôk

Du är här:

  • Hem
  • OTBlue-multilsensordetektor

OTBlue-multilsensordetektor

Inbyggd optisk kammare, värmedetektor och blått ljus


OTBlue är det bästa alternativet till joniserande detektion.
Detektorn ger optimal säkerhet där både glöd- och flambränder kan uppstå och passar perfekt i exempelvis målerier, högspänningsrum etc.         
Detektorns optiska detektorer gör att den snabbt uppdagar glödbränder.
Det  unika blå ljuset gör att OTBlue även besitter den jonisernade detektorns egenskaper och kan därför snabbt detektera flambränder, med endast lite, eller helt utan synlig rök. Den optiska kammaren besitter unik teknologi, som möjliggör snabb detektion av flambränder, lika snabbt som en joniserande detektor, men i ett  miljövänligare utförande.

Contact Info:
Honeywell Life Safety AS
Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma
+46 8 775 55 00
lifesafety.sweden@honeywell.com
 
        

               
                      


 

 

 

Connect With Us:
  1. Norway
  2. Sweden
  3. Denmark
   
     
  Honeywell Privacy Statement
Do not sell my personal information
Cookie Notice
Global Unsubscribe
 
  © Honeywell Life Safety AS - 2022